THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 63
Số lượt truy cập: 3448372
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2019 - 2020


KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020

KẾ HOẠCH THÁNG12/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2020


KẾ HOẠCH TUẦN

   Tuần 1

(Từ 26/8 đến 01/9 năm 2019)

  Tuần 18

(Từ 24/12   đến 28/12   năm 2019)

   Tuần 2

(Từ 02/9 đến 08/9 năm 2019)

  Tuần 19

(Từ 30/12   đến 04/1   năm 2020)

  Tuần 3

(Từ 09/9 đến 15/9 năm 2019)

  Tuần 20

(Từ 06/12   đến  11/1  năm 2020)

  Tuần 4

(Từ 16/9 đến 22/9 năm 2019)

  Tuần 21

(Từ 13/01   đến 18/01   năm 2020)

 Tuần 5

(Từ 23/9 đến 29/9 năm 2019)

  Tuần 22

(Từ 20/01   đến 25/01   năm 2020)

  Tuần 6

(Từ 30/9 đến 06/10 năm 2019)

  Tuần 23

(Từ 27/1  đến 31/01   năm 2020)

  Tuần 7

(Từ 07/10 đến 13/10 năm 2019)

  Tuần 24

(Từ 03/02   đến 08/02   năm 2020)

  Tuần 8

(Từ 14/10 đến 20/10 năm 2019)

  Tuần 25

(Từ 10/02   đến 15/02   năm 2020)

  Tuần 9

(Từ 21/10 đến 27/10 năm 2019)

  Tuần 26

(Từ 17/02   đến 22/02   năm 2020)

  Tuần 10

(Từ 28/10 đến 03/10 năm 2019)

  Tuần 27

(Từ 24/02   đến 29/02   năm 2020)

  Tuần 9

(Từ 21/10   đến  26/10  năm 2019)

  Tuần 28

(Từ 02/03   đến  07/03  năm 2020)

  Tuần 10

(Từ 28/10   đến  2/11  năm 2019)

  Tuần 29

(Từ 09/03   đến 14/03  năm 2020)

  Tuần 11

(Từ 04/11   đến 09/11   năm 2019)

  Tuần 30

(Từ 16/03   đến 21/03   năm 2020)

  Tuần 12

(Từ 11/11   đến 16/11   năm 2019)

  Tuần 31

(Từ 23/03   đến 28/03   năm 2020)

  Tuần 13

(Từ 18/11  đến  23/11  năm 2019)

  Tuần 32

(Từ 30/03   đến  04/04 năm 2020)

  Tuần 14

(Từ 25/11   đến 30/11   năm 2019)

  Tuần 33

(Từ 06/04   đến 11/04  năm 2020)

  Tuần 15

(Từ 2/12   đến 07/12   năm 2019)

   Tuần 34

(Từ 13/04   đến 18/04   năm 2020)

   Tuần 16

(Từ 09/12   đến  14/12 năm 2019)

  Tuần 35

(Từ 20/04    đến 25/04   năm 2020)

 Tuần 17

(Từ 16/12   đến  21/12  năm 2019)

   Tuần 36

(Từ 27/04    đến  02/05  năm 2020)


 

  Tuần 37

(Từ 04/05  đến  09/05 năm 2020)

Tuần 

(Từ 11/05    đến 16/05   năm 2020)

 Tuần 


  Tuần 

 

 

NĂM HỌC 2018 - 2019 NĂM HỌC 2017 - 2018 NĂM HỌC 2016 - 2017 NĂM HỌC 2015 - 2016 NĂM HỌC 2014-2015
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn